KALLELSE TILL HÖSTMÖTE MED

VÄSTRA NÄS BYALAG OCH HAMNFÖRENING

Söndagen den 17 Oktober kl 15.00

MÖTET HÅLLS I FILÉHUSET

 • BESLUT ANGÅENDE STADGEÄNDRING

Detaljerad agenda finns nedan, många spännande förslag

 

Hjärtligt välkomna, Fika bjuder vi på!

 Västra Näs Byalag och Hamnförening

Dagordning

Västra Näs Byalag och Hamnförenings

Höstmöte 2021-10-17 kl 15.00 i Filéhuset.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

 1. Val av protokolljusterare och rösträknare

 

 1. Fastställande av röstlängd och fullmakter för mötet

 

 1. Fråga om mötet är behörigt utlyst.

 

 1. Fastställande av dagordning

 

 1. Genomförda aktiviteter 2021: 5 Arbetsdagar, Sommarfest, Flickor med stickor, Betonggjutning, Italiensk matafton, Ytterhamns studiebesök, Höstfest med Ärtsoppa

 

 1. Kommande aktiviteter 2021/Kv 1 2022: 27 nov Grantändning, Förslag 1: Champagne provning, Förslag 2: Ny matlagnings kväll, Årsmöte under Kv 1.

 

 1. Motion – stadgeändring / BESLUT

Motion inkommit från styrelsen gällande stadgeändring paragrafer 8.1; 8.3.11; 16.1 samt 16.2.

Denna motion tas upp på två efterföljande medlemsmöte varav det ena var årsmötet därmed blir nu det verkställt på Höstmötet om det bifalles.

 

 1. Förslag 1: Sponsor program ”Privat” – Stärka kassan inför flera investeringar såsom nya utemöbler, byte av bryggplank, stärka yttre pirarmen mm. Förslag 2: Ombyggnad av köket för att utöka kökets arbetsyta/ inköp av ny spis/ugn. Samt att se över el behovet för Filéhuset.

 

 1. Info: Skyltar / anslagstavla i hamnen – kommer till våren, nya priser för hyra av Filéhuset och tältet. Utreda om vi kan införa båtplats prioritering för folkbokförda i Västra Näs. Parkerings markering för att underlätta parkering av fordon. Se över och förstärka yttre pirarmen.

 

 1. Övriga frågor

 

 1. Mötet avslutas