Ansvarsfördelning

Information:
Jörgen Midander

Båtplatser:
Jerry Håkansson

Filéhus- & Festgruppen:
Christina Bengtsson

Bygga-gruppen:
Johan Broberg

Medlems- och båtplatsavgifter:
Anita Rosén

Sponsorkontakter:
Johan Broberg