Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning

Information:

Båtplatser:

Jan-Erik Bengtsson

Filéhus- & Festgruppen:
Christina Bengtsson

Bygga-gruppen:
Johan Broberg

Medlems- och båtplatsavgifter:
Anita Rosén

Sponsorkontakter:
Johan Broberg