Båtplatskö

kajplats8-960x480

Båtplatskö

Denna består egentligen av tre köer baserade på typ av båtplats och vilken storlek på båt den köande har. Sålunda är båtplatserna

– mellan de bredaste pålarna
– mellan övriga pålar
– övriga platser

En köplatsavgift på 200kr/år tas ut utöver medlemsavgiften (150kr/person/år fr.o.m. 2014) för att stå i båtplatskön.
Inbetalning görs till föreningens bankgirokonto nr 267-7599.
Ange förutom namn och adress även telefonnummer och ev mailadress.

För ev frågor kontakta båtplatsansvarige, Jan-Erik 0760-408121