Årsmötet 2019

Tack för ett trevligt årsmöte! Nu finns årsmötesprotokollet att läsa under flik protokoll. Nya styrelsen är nu uppdaterad !!! Helen Schön