Uthyrning, regler, priser, etc

Uthyrning, regler, priser, etc

Filéhuset är i första hand avsett för användning av Föreningen och dess medlemmar. Utöver detta kan uthyrning ske enligt angivna regler och kostnader.

Uthyrbar del är stora salen inkl kök och hall (ej övervåning och museirum).

Uthyrning under helg är möjlig endast då Föreningen inte har behov av lokalen.

Medlemmar har företräde att hyra före föreningar och organisationer.

Uthyrning till föreningar endast för möte.

Uthyrning till övriga endast i undantagsfall.

Önskar någon hyra till större fester eller evenemang skall vi rekommendera Siretorps Bygdegård.

Antalet personer (samtidigt närvarande) får ej överskrida 50.

Kostnad

Vid all uthyrning ska kostnaden betalas i förväg.

Medlemmar: 500kr för upp till 3 timmar därefter 100kr per timme.

Icke medlemmar: 800kr för upp till 3 timmar; därefter 100kr per timme.

Uthyrning dygn till medlemmar: 1500kr

Uthyrning dygn till icke medlem/förening: 2000kr

Övrigt

Vid bokning ska ansvarig person uppges och denna person ansvarar för

  • att lokalen och inventarier är oskadade
  • att lokalen är städad

I händelse av skador eller bristfällig städning faktureras kostnaden för detta (för städning är kostnaden 500kr).

Uthyrningsansvariga: Christina Bengtsson 0456-70181 och Kristina Larsson 0456-14028

Ansvarig för skötsel: Filéhus & festgruppen

Klicka på länken nedan för hyresavtalet som kan markeras, kopieras och skrivas ut:

blankett_hyresavtal_filéhuset_maj2017