Uthyrning, regler, priser, etc

Uthyrbar del är stora salen inkl kök och hall (ej övervåning och museirum).

Uthyrning är möjlig endast då byalaget inte har behov av lokalen.

Önskar någon hyra till större fester eller evenemang rekommendera vi Siretorps Bygdegård.

Antalet personer (samtidigt närvarande) får ej överskrida 50.

Kostnad

Vid all uthyrning ska kostnaden betalas i förväg.

Medlemmar: 1000:- dagavgift 9 timmar

Icke medlemmar: 1200:- dagavgift 9 timmar

Uthyrning dygn till medlemmar: 1500:-

Uthyrning dygn till icke medlem/förening: 2000:-

Övrigt

Vid bokning ska ansvarig person uppges och denna person ansvarar för

  • att lokalen och inventarier är oskadade
  • att lokalen är städad

I händelse av skador eller bristfällig städning faktureras kostnaden för detta (för städning är kostnaden 500kr).

Uthyrningsansvariga: Christina Bengtsson 0730-390787 och Kristina Larsson 0733-904066

Ansvarig för skötsel: Filéhus & festgruppen

Klicka på länken nedan för hyresavtalet som kan markeras, kopieras och skrivas ut:

blankett_hyresavtal_filéhuset_maj2017