Verksamhetsplan

östra-och-västra-960x599

Verksamhetsplan

2016

Föreningens syfte:

  • Förvalta och utveckla hamnen med tillhörande strandområde inklusive samlingslokal (Filéhuset) samt tillhandahålla båtplatser.
  • Verka för trivsel och gemenskap i Västra Näs
  • Värna om byns karaktär och vara uppmärksam på frågor som handlar om byns utveckling

I linje med föreningens syfte fokuserar styrelsen, förutom på nödvändigt underhåll av Filehuset och bryggorna, på följande:

  • Snygga till norr om Filéhuset. Få en ny cementplatta gjuten framför huset.
  • Ytterligare städa upp föreningens strandområde norr om Filéhuset

Under perioden april t.o.m. oktober genomförs 4 arbetsdagar i hamnen och Filéhuset. Då är alla medlemmar välkomna att hjälpa till. I år ska bl.a. Filéhusets fasad rödmålas.

Första arbetsdagen, vi kallar den Sjösättningsdag, kan båtägare och andra hjälpas åt med de större båtarna. På liknande sätt blir sista arbetsdagen, kallad Båtupptagningsdag, då vi också kan ge varandra en hjälpande hand.

Styrelsen kommer vidare i mycket hög grad att utifrån trivsel och gemenskapsapekterna planera för såväl traditionella som nya arrangemang.

Vår egen sångbok, Västra Näs Sjunger, har kommit ut i ny upplaga och finns att köpa.

En Båtloppis för försäljning av gamla båtprylar arrangeras nu redan i april. Då finns det även tillfälle att hyra plats och bord för att saluföra annat.

Även i år ska vi skapa i betong. Betonggjutning blir i juni.

Ett knytkalas med ”Dans vid bryggan” till dragspelstoner kommer att ordnas i juli.

Målsättningen är också att hålla hög standard på informationsflödet till medlemmarna genom framförallt hemsidan, www.vastranas.se om styrelsens arbete och väsentliga händelser.

Mars 2016

Styrelsen