Ansvarsfördelning

Information:

Hamn och båtplatser

Jan-Erik Bengtsson          Tillsyn av båthamn och bryggor

Anita Rosén                      Uthyrning av båtplatser

Filéhus- & Festgruppen:
Christina Bengtsson

Bygga-gruppen:
Johan Broberg

Medlems- och båtplatsavgifter:
Anita Rosén